Vertikaldirektør

Ønsker du å være med å digitalisere det offentlige Norge?
Bla til innholdet

Det offentlige Norge har satt noen utfordrende mål for digitalisering av samfunnet. Distrikts- og digitaliseringsminister med regjering har satt klare forventinger til hvordan digitaliseringen av samfunnet skal bidra til en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Hensikten med denne strategien er å understøtte den digitale transformasjonen i offentlig sektor som samtidig påvirker det private næringslivet. Våre oljeinntekter er satt under press, vi får en stadig eldre befolkning og verden påvirkes av uforutsatte hendelser. Dette stiller derfor store krav til hvordan det offentlige forvalter tildelte midler og hvordan tjenestene leveres på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. Dette er en spennende utfordring for et selskap som Skill. For Skill, og Offentlig vertikal, har visjonen og ønske om at; «Skill bidrar til et bedre samfunn ved å bistå det offentlige Norge med råd og teknologiutnyttelse, som skaper fornøyde innbyggere og ansatte».

Vertikalen jobber med Fylkeskommuner, kommuner og statlige foretak som blant annet Innovasjon Norge, BaneNor, Integrerings og mangfolds direktoratet med flere. Vertikalen har levert gode resultater og er i vekst.

39kopi .jpg

Som Vertikal Direktør har du ansvaret for:

 • Utvikling av kunder, samt leveranse av prosjekter i egen vertikal ihht. strategiske målsetninger.
 • Oppnåelse av salgsmål og budsjetter i egen vertikal, både på topp - og bunnlinje.
 • At Skill har en riktig kundemiks i egen vertikal ihht å nå våre strategiske mål.
 • Prosjektmargin og gevinstrealisering på alle kunder i vertikalen.
 • At alle kunder i vertikalen proaktivt følges opp og utvikles.
 • At kundeplaner er oppdaterte og etterleves.
 • Ledelse av eget team, og at bemanningen til enhver tid er riktig.
 • Kundetilfredshet på alle kunder i vertikalen.
 • Å Utforme og kommunisere vårt verdibudskap og unike brand i alle kunderelasjoner

woman standing near building under dark cloudy sky.jpg

Vi håper også at du ønsker å:

 • Bidra til helheten i Skill og sikre at vi når våre strategiske mål, gjennom deltakelse i operativt lederteam
 • Ha personalansvar for vertikalteamet med ansvar for utvikling av egne kolleger
 • Være prosjekteier
 • Lede salgsarbeidet med å proaktivt bygge pipe og stenge prosjekter
 • Sørge for at det finnes oppdaterte kundeplaner
 • Proaktivt følge opp kundene i egen vertikal
 • Ha dialog med Innovasjonsdirektør om deltakelse i salg og prosjekter, samt gi tilbakemeldinger på behov/trender i egen vertikal
 • Samarbeide om felles salg - og ressursbehov med de øvrige Vertikaldirektørene, og delta i ressursmøter
 • Være Suksessansvarlig for utvalgte kunder

Vi tenker at du ønsker deg:

 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse, som har det gøy på jobb
 • Fokus på kompetanseheving og egenutvikling
 • Stor frihet og mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Flotte lokaler midt i sentrum, med kanskje byens fineste utsikt.
 • En ekstra ferieuke
 • Gode pensjons -og forsikringsordninger
 • Svært gode kantinefasiliteter
 • Treningsstudio på arbeidsplassen
Vi svarer normalt innen 2 timer

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Oslo

Langkaia 1
0150 Oslo Veibeskrivelse post@skill.no Vis side

BLI MED OSS PÅ REISEN!

Jobber du allerede i Skill AS?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@skill.no
Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor